Bitcoin, je kunt het tegenwoordig niet meer omheen. Of je een voorstander bent of tegenstander, het is hier om te blijven. Door de jaren heen zijn er veel dingen verandert en zijn de verhalen van vroege investeerders legendarisch geworden. Vragen als wie is de bedenker van Bitcoin, wat was het idee achter bitcoin en hoe verdien je geld met bitcoins zijn allemaal nog steeds actueel.

In dit artikel vertel ik je daarom alles over bitcoin. We gaan in op de vraag: wat is bitcoin, hoe werken bitcoin, wie zit er achter bitcoin en behandelen geld in het algemeen. Het kan bij vlagen taaie stof zijn, maar als je interesse hebt in bitcoins is het zeker de moeite waard om het door te nemen.

Bitcoin is een peer-to-peer netwerk dat met behulp van de blockchain technologie transacties mogelijk maakt van de ene persoon tussen de andere zonder tussenkomst van derde partijen zoals banken. Het maakt volledig decentrale transacties mogelijk en doet dit allemaal tegen lage kosten en meer privacy voor de gebruikers. Bitcoin wordt ook wel het internet van het geld genoemd. Iedereen kan deelnemen aan het netwerk zonder dat iemand hier ook maar iets aan kan doen.

Bitcoin, het internet van het geld

Een van die applicaties die ontwikkeld is op het internet netwerk is de Bitcoin. Dit is in feite niets anders dan het internet van het geld. Het is een netwerk waar mensen applicaties op kunnen ontwikkelen en kunnen gebruiken om geld te sturen zonder dat ze hiervoor iemand om zijn toestemming moeten vragen. Er is geen CEO van Bitcoin en daardoor kun je op het netwerk ontwikkelen wat je wilt zonder dat iemand je kan stoppen.

Het internet is een dom netwerk. Het is gemaakt om gegevens te versturen van punt A naar punt B en het maakt het internet niet uit wat er verstuurd wordt of naar wie. Op dit internet netwerk kunnen applicaties ontwikkeld worden, zoals websites en Bitcoin.

Deze applicaties kunnen door iedereen op het internet gebruikt worden. Het maakt het internet niet uit wie informatie stuurt of opvraagt en zal ook nooit gegevens van iemand voortrekken op die van een ander. Het internet zorgt voor een gelijkwaardige toegang tot informatie zonder dat je hiervoor toestemming aan iemand moet vragen.

Omdat het internet voor iedereen toegankelijk is, kan iedereen applicaties ontwikkelen zonder hiervoor iemand toestemming te vragen. Je hoeft niet naar de klantenservice van het internet te bellen om te vragen of je een website mag maken. Je bent volledig vrij om dit op eigen initiatief te doen.

Dit geldt voor alle applicaties op het internet, zowel al bedacht als ideeën die pas in de toekomst bedacht zullen worden. Je kunt er mee starten zonder hiervoor toestemming aan iemand te vragen, omdat het internet namelijk van niemand is.

Voordat we verder ingaat op Bitcoin is het goed om te weten wat geld is. Bitcoin is namelijk bedacht uit onvrede over ons huidige monetaire systeem. Daarover gaan we het later nog uitgebreid hebben.

Wat is geld?

wat is bitcoin

Geld is een van de eerste technologieën die er bestaat. Omdat dit al duizenden jaren bestaat, is het helemaal een geworden met de maatschappij waarin we leven. Hierdoor groeit iedereen op met een bepaald beeld van geld, het beeld dat dit het enige systeem is dat werkt. Het is zo gewoon om met ons huidige monetaire systeem te werken dat maar weinig mensen doorhebben hoe het precies werkt.

Geld is in feite niets anders dan een gemeenschappelijke afspraak dat iets waarde heeft. Wij kunnen in Nederland met euro’s betalen omdat wij allemaal afgesproken hebben dat dit een bepaalde waarde heeft. Als je een brood wilt kopen dan wissel je een x aantal euro’s om voor een brood.

In Amerika hebben ze de dollar en daar hebben ze gezamenlijk afgesproken dat de dollar waarde heeft. In Amerika wissel je dus je dollars om voor brood. Maar in feite is deze hele transactie gebouwd op iets wat we met z’n allen afgesproken hebben, namelijk de waarde die we toekennen aan een bepaalde valuta.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is cash op het internet. Het is niet zoals een bankrekening of PayPal waar iemand anders je geld voor je beheert. Wanneer je zelf Bitcoin hebt, staat dit op je computer of mobiele telefoon en is dit volledig in je eigen beheer. Net zoals je een briefje van 10 euro in je portemonnee hebt.

Je hoeft niemand te vragen of je dit briefje weg mag geven (bankoverboeking) en je kunt het geven aan wie je maar wilt. En omdat Bitcoin digitaal geld is, kun je het ook daadwerkelijk aan iedereen geven, ongeacht waar deze persoon zich op de wereld bevindt.

Wanneer jij je BTC naar iemand stuurt, doe je dit vanaf je computer of telefoon. Je Bitcoin (BTC in het kort) wordt direct van jou naar de ander gestuurd over het Bitcoin netwerk. Dit kun je vergelijken met het overhandigen van een briefje van 10. Je ‘verstuurt’ dit direct van jouw portemonnee naar die van de ontvanger.

Bitcoin op te delen in 1,00000000 met 8 nullen. Dit betekent dat je er fracties van kunt gebruiken voor transacties. Met de in totaal 21 miljoen Bitcoin die er ooit vrijgegeven zullen worden zorgt dit voor genoeg Bitcoin voor iedereen om mee te handelen. Bezit je een hele Bitcoin? Dan behoor je volgens het internet tot de 21 miljoen club.

Er kunnen namelijk maar 21 miljoen mensen één Bitcoin bezitten. Als we kijken naar de hoeveelheid mensen op deze wereld (7,5 miljard) en dit delen door het maximale aantal Bitcoin, betekent dit dat er maximaal 0,0028 BTC voor iedereen beschikbaar is. Je kunt in ons artikel over de Bitcoin koers en verwachting meer lezen over het speculatieve gedeelte.

Wat is Blockchain?

Iedere transactie van Bitcoin wordt opgeslagen in een gezamenlijk kasboek, de blockchain. Iedereen kan dit kasboek inzien en daarom ook alle transacties bekijken. Als ik jou één Bitcoin stuur wordt deze toegevoegd aan het netwerk. Nu weet iedereen in dat netwerk dat jij één Bitcoin van mij ontvangen hebt en daarom ben jij hier nu ook daadwerkelijk eigenaar van.

Door de blockchain is het mogelijk om waarde in de vorm van Bitcoin over te dragen van de ene persoon naar de andere persoon, zonder dat hier een derde persoon tussen zit zoals een bank. Peer to peer geld, direct van de ene persoon naar de andere persoon.

Jaren is er geprobeerd om een manier te ontwikkelen waarop mensen die elkaar niet kunnen elkaar toch kunnen vertrouwen. De uitvinding van de blockchain is hierin dé doorbraak en de reden dat Bitcoin zo’n groot succes is geworden.

Volgens Andreas Antonopoulos, de auteur van meerdere boeken over Bitcoin, zijn er drie kenmerken van geld, namelijk: schaarste, het is moeilijk te maken en je kunt het niet/moeilijk na maken. Wanneer iets deze drie kenmerken bezit spreek je over geld en heeft het waarde. Dit is als volgt toe te passen op de Bitcoin:

Schaarste

Er wordt verondersteld dat goud waardevol is omdat het schaars is. Dit is de reden dat veel mensen hierin investeren of gebruiken om te sparen. Bitcoin gebruikt als het ware hetzelfde concept, namelijk schaarste. Alleen wordt de schaarste bij dit project gecreëerd door een algoritme.

Bij het cashgeld dat we tegenwoordig gebruiken kan zomaar geld bijgedrukt worden. Dit vermindert de waarde van het geld dat al in de omloop is. In feite is ons geld niet meer ‘schaars’ sinds de goudstandaard in 1971 stopgezet werd. Dat was het moment dat het circulerende geld niet meer gebonden was aan een hoeveelheid goud in een kluis, waardoor zomaar geld bijgedrukt kon worden.

Bij Bitcoin is het niet mogelijk om zoals met de dollar of euro zomaar geld bij te drukken. Gemiddeld iedere 10 minuten worden er een x aantal Bitcoin vrijgegeven op het netwerk aan mensen die minen, zoals te zien op onderstaande afbeelding. Om de vier jaar wordt de hoeveelheid Bitcoin die je kunt verdienen met minen gehalveerd.

Op dit moment ontvangt een miner voor het vinden van een block 6,25 Bitcoin. Dit mechanisme zorgt voor een vaste supply aan nieuwe bitcoin die het ecosysteem betreden zonder dat hier ineens van afgeweken kan worden. Nooit zullen er meer bitcoin bestaan dan 21 miljoen.

In de begindagen van Bitcoin was het mogelijk om met een simpele computer talloze bitcoin te minen. Naarmate het gebruik toeneemt wordt ook de moeilijkheidsgraad van Proof of Work (het mechanisme rondom mining) omhoog bijgesteld zodat het gemiddelde van 10 minuten behaald blijft worden voor nieuwe bitcoin.

Die moeilijkheidsgraad is inmiddels zo hoog dat er speciale apparatuur nodig is om kans te maken op een bitcoin, al zagen we in 2022 nog twee kleine miners die er met de volledige block beloning vandoor gingen. Die kans was 1 op 1 miljard, maar mogelijk is het nog wel.

Bitcoin halving

Het is moeilijk te maken

Om transacties goed te keuren en de veiligheid van het netwerk te waarborgen zijn er meerdere belangrijke zaken. Wanneer je een Bitcoin transactie doet, wordt deze niet direct toegevoegd aan het netwerk. Er is bedacht dat alle transacties gebundeld worden in een block. En ongeveer iedere 10 minuten zal dit block gecontroleerd en toegevoegd worden aan de blockchain.

Een block (bundel) met transacties wordt gecontroleerd door de Nodes op het netwerk, waarover later meer. Zodra de controle gedaan is en alle transacties blijken te kloppen wordt het block door de miners toegevoegd aan het kasboek, de blockchain.

Bij dit proces gaat die speciale mining apparatuur op zoek naar de oplossing van een moeilijk wiskundig probleem. Dit doet het door telkens te gokken naar het antwoord. Zodra de oplossing gevonden is, ontvangt de miner zijn beloning en wordt het block toegevoegd aan het netwerk en de transacties uitgevoerd.

Het is niet/moeilijk na te maken

Al sinds de jaren 80 zijn er cryptografen bezig met het ontwikkelen van digitaal geld. Er zijn een aantal projecten geweest die potentie hadden, zoals David Chaum’s DigiCash. Bij ieder project waren er alleen problemen die niet verholpen konden worden.

Een van de belangrijkste problemen was het double spend probleem. Heb jij één Bitcoin en betaal je die aan een ander? Dan moet het niet mogelijk zijn dat je twee transacties tegelijk doet, waardoor je je ene Bitcoin twee keer uitgeeft. Dit was in de jaren 80 al een van de moeilijkste problemen en pas in 2008, met de Bitcoin paper van Satoshi bleek het opgelost.

Het Bitcoin netwerk is zo ontwikkeld dat iedereen die bijdraagt aan het netwerk door te minen gezamenlijk een groot wiskundig probleem oplost. Dit gebeurt met speciale mining apparatuur. Zoals eerder aangegeven wordt er iedere 10 minuten een oplossing gevonden voor dit probleem.

Degene die de oplossing gevonden heeft, krijgt hiervoor de bijbehorende beloning in de vorm van Bitcoin. Het gevonden block wordt met alle bijbehorende transacties op de blockchain geplaatst en vanaf dat moment zijn de transacties niet meer te wijzigen.

Voordat de miners het block aan de blockchain toe kunnen voegen, wordt eerst gecontroleerd of de transactie geldig is. Dit wordt gedaan door Nodes. Een Node is een computer die deelneemt aan een netwerk, in dit geval het Bitcoin netwerk. Iedere node beschikt over een kopie van de volledige blockchain en alle voorgaande transacties. Zodra je een transactie doet wordt deze gecontroleerd door de Nodes.

De Nodes moeten eerst overeenstemming bereiken dat de transactie geldig is. Dit doen ze door allemaal afzonderlijk de gehele blockchain te controleren. Blijkt dat het een valse transactie is? Dan wordt de transactie door de Nodes afgekeurd en niet meegenomen in het block voor de miners. Doordat er veel Nodes op het netwerk aanwezig zijn, kan er niet mee gesjoemeld worden.

Ook al krijg je het voor elkaar één Node te manipuleren, de andere Nodes zullen direct herkennen dat de transactie niet klopt en zullen deze daarom afkeuren. Er moet namelijk altijd consensus zijn tussen de Nodes. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om één Bitcoin vaker uit te geven.

Deze zaken samen maakt Bitcoins schaars en de blockchain misschien wel dé uitvinding van de eeuw. Op het internet zijn bestanden eenvoudig te kopiëren. Denk aan muziek, films en dat soort dingen. Voor écht digitaal geld mag dat niet mogelijk zijn en dat probleem is na tientallen jaren opgelost door Satoshi Nakamoto in de vorm van Bitcoin en de blockchain.

Satoshi Nakamoto

Wie is Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de publieke naam van de bedenker van Bitcoin. Dit is alleen niet de echte naam van de bedenker, want deze is nog steeds onbekend. Het is zelfs niet eens bekent of de bedenker van Bitcoin één persoon is, meerdere personen, een overheidsinstelling of zelfs een bedrijf.

Niemand weet wie er achter het project zit en dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel veranderen. Dit is onderdeel van de charme en misschien wel de kracht van Bitcoin. Geen entiteit die afgerekend kan worden op het project.

Satoshi heeft zelf aangegeven een man te zijn die werkzaam is vanuit Japan. Satoshi claimt ook geboren te zijn op 5 April 1975 en heeft naar eigen zeggen de Japanse nationaliteit. Het is alleen niet duidelijk of dit daadwerkelijk zo is.

Uit analyses van zijn programmeer activiteit en post-geschiedenis blijkt echter dat hij niet werkt volgens normale Japanse tijden of er een bijzonder vreemd schema op na houdt. Hierom denkt men soms dat Satoshi afkomstig is uit Engeland, ook vanwege zijn schrijfstijl en gebruik van Britse woorden en uitdrukkingen.

Waarom is Bitcoin bedacht?

In de Satoshi whitepaper geeft Satoshi heel duidelijk aan wat zijn gedachte achter Bitcoin is. Satoshi Nakamoto geeft aan dat alle transacties van tegenwoordig gaan via een derde partij. Wanneer jij geld naar iemand anders wilt sturen gaat dit altijd via bijv. een bank of andere tussenpersoon. Hierdoor kan deze tussenpersoon invloed uitoefenen op deze transactie. De transactie kan bijvoorbeeld teruggedraaid worden of het geld kan bevroren worden.

Dit is voor bijvoorbeeld winkeliers op het internet een groot probleem. Mensen proberen te frauderen door foutieve transacties te doen en het geld later weer terug te laten vorderen. Er was tot de Bitcoin nog geen model dat ervoor zorgde dat het vertrouwen bij een transactie gewaarborgd is zonder een tussenpartij.

Transacties gebaseerd op vertrouwen

Met Bitcoin is het mogelijk om transacties tussen twee individuen te doen, zonder dat hiervoor een vertrouwde tussenpersoon nodig is. Het vertrouwensmodel is nu gebaseerd op cryptografie.

Dit heeft als resultaat dat de tussenpersoon volledig overbodig is in theorie. Banken hebben nu enorm veel kosten aan het verzamelen van persoonsgegevens, het terugdraaien van transacties en het up-to-date houden van de dienstverlening. Deze kosten worden terugverdient door kosten te rekenen over o.a. internationale transacties of het pinnen.

Met Bitcoin kan deze gehele tussenpersoon overbodig worden. Bitcoin is namelijk een netwerk waarop iedereen vertrouwt transacties kan doen direct naar elkaar, zonder elkaar te kennen. Iedereen is als het ware zijn eigen bank.

Winkeliers kunnen Bitcoin aannemen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun geld wordt ingenomen of bevroren. In ontwikkelingslanden kunnen arbeiders geld in de vorm van Bitcoin over de grens naar huis sturen, zonder dat ze hiervoor hoge kosten met bitcoin betalen voor een transactie over de grens. Hierdoor blijft er meer geld over voor het gezin in het thuisland, waardoor ze meer geld hebben om te overleven.

De gemiddelde kosten voor zulke internationale transacties ligt wereldwijd rond de 7% en de totale omvang was ruim 600 miljard in 2017. Reken maar uit hoeveel geld er dan niet aankomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Bitcoin kan ook voor deze mensen een uitkomst bieden.

Waar is Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto is tot ongeveer december 2010 betrokken geweest bij Bitcoin en heeft zich daarna niet meer bemoeid met het project. Satoshi heeft zich toen volledig teruggetrokken. Een reden voor zijn vertrek zou kunnen zijn dat hij doorzag dat wanneer zijn identiteit bekent was, iedereen naar hem keek voor sturen van het Bitcoin project.

Hij zou hiermee eigenlijk een soort CEO van Bitcoin worden, waardoor het project niet meer volledig decentraal is. Nu moet bij iedere nieuwe ontwikkeling overlegd worden tussen alle betrokken mensen en overeenstemming bereikt worden over de koers. Hierdoor blijft het een collectief project in plaats van een project dat achter de visie van één persoon aan gaat.

Een andere reden voor het vertrek van Satoshi kan zijn dat hij in het begin veel Bitcoin gemined heeft. Er waren nog geen/weinig deelnemers aan het netwerk, waardoor het niet zo ingewikkeld was om Bitcoin te minen. De moeilijkheidsgraad van het wiskundige probleem bij het minen was nog laag en er was geen concurrentie. Hierdoor heeft Satoshi naar schatting ongeveer 980.000 Bitcoin verkregen.

Hoewel deze hoeveelheid Bitcoin de markt gigantisch kan beïnvloeden en een/meerdere persoon erg rijk kan maken, is er nog nooit één Bitcoin van deze 980.000 uitgegeven.

Is het goed dat Satoshi verdwenen is?

Wat de reden ook is geweest voor het verdwijnen van Satoshi, veel mensen zijn het er over eens dat het een goede keuze was.

Waar het internet ervoor gezorgd heeft dat informatie voor iedereen overal toegankelijk is geworden, heeft Bitcoin hiervoor gezorgd met het geld. Het is al duidelijk dat veel banken niet blij zijn met deze ontwikkelingen. Het zal ze veel kosten, aangezien ze op dit moment nog overal de tussenpersoon zijn en daarom kosten kunnen vragen.

Hoe meer Bitcoin gebruikt wordt, hoe meer last deze tussenpersonen ervan gaan krijgen. Je kunt je voorstellen dat de bedenker van dit soort ontwikkelingen niet altijd dankbaar wordt ontvangen.

Waarvoor gaan we Bitcoin en blockchain gebruiken?

Bitcoin wordt tegenwoordig al gebruikt als betaalmiddel. Bij steeds meer winkeliers kun je met Bitcoin betalen in Nederland voor je bakje koffie. Daarnaast beginnen er ook mensen te komen die zich (voor een gedeelte) laten uitbetalen in crypto. Niet alleen de Bitcoin heeft potentie, ook de blockchain technologie die hierachter schuil gaat heeft vele toekomstige toepassingen.

Zo kan de blockchain gebruikt worden om te stemmen, zoals tegenwoordig steeds vaker getest wordt zoals in Groningen. Stemmen werden realtime bijgehouden op de blockchain en zijn hierdoor niet terug te draaien of te veranderen. Dit maakt het stemmen enorm veilig, scheelt veel tijd bij het tellen en is volledig eerlijk.

Ook kan de blockchain technologie gebruikt worden om bijvoorbeeld persoonsgegevens bij te houden. Hierdoor staan al jouw gegevens opgeslagen op de blockchain wat bijv. identiteitsfraude kan voorkomen. Lees hier meer over deze potentiële toepassingen van de blockchain.

Controle op je geld

Een andere belangrijke reden voor Bitcoin is de censuur van geld tegenwoordig. Veel banken en tussenpersonen als PayPal kunnen geld bevriezen of zelfs terugvorderen van personen of bedrijven. Je kunt je voorstellen dat het soms een gegronde reden heeft, zoals terrorisme. Maar in principe is het een slechte zaak dat deze partijen dit kunnen doen. Zijn ze het niet eens met wat je doet met jouw geld? Dan ben je je zuurverdiende centen kwijt.

Zo is WikiLeaks in het verleden meerdere mogelijkheden verloren om donaties te ontvangen, zoals PayPal. Van de een op de andere dag werd hun paypal donatie kanaal geblokkeerd en verloren ze een stroom van inkomsten. Dit alles omdat Paypal en/of de overheid het niet eens is met de werkzaamheden die WikiLeaks doet.

De donaties die ze ontvangen zijn van mensen die het wel eens zijn met WikiLeaks en PayPal heeft besloten dat WikiLeaks geen recht heeft om dit geld te ontvangen. Dit terwijl het geld niet eens van PayPal zelf is, ze zijn enkel de partij die de transacties faciliteren.

Met Bitcoin is het niet mogelijk om deze stroom van inkomsten te blokkeren. Iedereen kan altijd en zonder toestemming geld naar iemand sturen zonder dat hier wat aan gedaan kan worden. Nadat hun stroom van inkomsten geblokkeerd is, heeft Wikileaks besloten Bitcoin te accepteren als donatie middel en dit heeft ze geen windeieren gelegd.

Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks heeft namelijk gezegd dat hij een 50.000% rendement heeft behaalt op Bitcoin sinds ze het aannamen als donatie.

Wikileaks Bitcoin

Inflatie

Een groot probleem in sommige landen tegenwoordig is inflatie. Dit is wanneer je minder spullen kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Je geld is dus minder waard geworden. In landen als Venezuela (1,698,488%), Zuid-Soedan (117,7%) en Argentinië (47,6%) met enorm hoge inflatie percentages zorgt dit voor veel problemen.

Om een voorbeeld uit Venezuela te noemen: de prijs van een kop koffie verdubbeld binnen een tijdsbestek van twee loonstrookjes. Vaak zijn corruptie en het bijdrukken van geld hier oorzaken van.

Bitcoin voldoet aan de drie voorwaarden voor geld. Het is schaars, er zullen er maximaal 21 miljoen zijn. Het is moeilijk/niet na te maken door de controle van de Nodes en het is moeilijk te produceren doordat er een intensief mining proces aan vooraf gaat. Dit betekent dat niemand kan rommelen met de Bitcoin en ineens duizenden munten kan bijmaken wat de prijs verminderd.

Je ziet nu al steeds vaker dat mensen in economisch instabiele landen naar de Bitcoin grijpen om een gedeelte van hun geld veilig te stellen. Hoewel de waarde erg schommelt/volatiel is, is het nog niets vergeleken met bijvoorbeeld de valuta in Venezuela. De waarde Bitcoin kan voor de mensen daar uitkomst bieden ten opzichte van hun normale valuta.

In Nederland en andere westerse landen zien we ook een flinke stijging van de inflatie. In mei 2022 was de inflatie zelfs 10,2%. Concreet betekent dit een verlies in koopkracht van dat percentage. Hoewel bitcoin in deze periode ook in waarde is gedaald is het monetaire systeem verantwoordelijk voor onze euro’s.

De keuze die sommige bitcoin enthousiastelingen maken is om geld te stoppen in een geldsysteem dat hier helemaal los van staat. We drukken de ‘winst’ in bitcoin nu nog vaak uit in euro’s, maar 1 Bitcoin is 1 Bitcoin en met een maximum van 21 miljoen zal dat ook altijd zo blijven.

Bitcoin wallets

Bitcoin wallet

Bitcoin is digitaal cash en wordt daarom bewaard in een (online) wallet (portemonnee). Er zijn vele verschillende wallets en daarover volgt later meer. Maar in feite is een wallet niets anders dan een plaats waar inzichtelijk is hoeveel BTC op jouw naam staat geregistreerd op de blockchain. Binnen een wallet kun je een Bitcoin adres genereren. Dit is een reeks getallen en letters en vanaf dat het gegenereerd is, behoort dit adres bij jouw wallet.

Vanuit je wallet kun je zoveel Bitcoin adressen aanmaken als je wilt en hier kunnen mensen BTC naar overmaken. Een wallet adres is een soort van rekeningnummer. Zo kun je voor een betaling van persoon A een Bitcoin adres aanmaken en voor persoon B weer een andere. De twee betalingen worden in je wallet keurig opgeteld tot een totaal, maar zijn los van elkaar te zien op de blockchain.

Omdat de blockchain en alle transacties voor iedereen inzichtelijk is, is het eenvoudig om te achterhalen hoeveel saldo er op een specifiek Bitcoin adres staat. Maak ik jou één BTC over naar een bepaald adres? Dan kan ik ook een aantal jaar later nog opzoeken hoeveel geld er nu op jouw Bitcoin adres staat.

Het kan daarom handig zijn om meerdere adressen aan te maken voor meerdere betaling. Zo is moeilijker te achterhalen hoeveel Bitcoin je in totaal bezit. Een adres ziet er als volgt uit: 18BQTPoMbtzSEUCuoepkdtiiZfo9QyhtMj

Tip: vind hier meer informatie over bitcoin wallets

Blockchain explorer

Iedereen kan op een block explorer site dit adres intypen en bekijken hoeveel saldo er op dit adres geregistreerd staat. Dit kun je bijvoorbeeld doen op de Bitcoin.com blockchain explorer. Zodra je hier het bovenstaande adres intypt, kun je het saldo bekijken.

Dit is een willekeurig gegenereerd adres en hiervan kun je zoveel maken als je wilt. Zodra iemand hier wat BTC naar overmaakt, kun je een nieuwe Bitcoin adres aanmaken voor nieuwe betalingen. Niet alle transacties zijn dan inzichtelijk op hetzelfde adres, waardoor het totaal van het saldo niet duidelijk is.

Misschien heb ik wel 1000 verschillende adressen voor 1000 verschillende transacties. Iedere transactie is dan in te zien, maar het is moeilijk te achterhalen hoeveel adressen er in totaal bij mijn wallet horen. Ga maar eens naar de Bitcoin block explorer die ik hierboven genoemd hebt en vul dit Bitcoin adres in: 1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v

Dit is namelijk het donatieadres van WikiLeaks. Je kunt zien hoeveel donaties ze ontvangen en hoeveel ze in totaal ontvangen hebben. Het is volledig inzichtelijk voor iedereen.

Eerste Bitcoin transactie

Bitcoin kopen is tegenwoordig niet zo moeilijk meer. Er zijn tal van exchanges waar je nu cryptocurrency kunt kopen. In het begin van de crypto wereld was echter nog niet zo makkelijk, er waren namelijk nog geen exchanges en brokers.

De eerste transactie die gedaan is met BTC was die van een pizza. Een vroege gebruiker, Laszlo Hanyecz, wou namelijk pizza’s kopen. Er was alleen geen enkele pizza bakker die BTC aannam in de beginjaren omdat de Bitcoin waarde in euro of dollar nog niet bekend was.

Daarom plaatste hij een bericht op een forum met de vraag of iemand voor hem twee pizza’s wou bestellen in ruil voor 10.000 Bitcoin. Met de kennis en prijs van nu zouden die 10.000 BTC kapitalen waard geweest zijn.

Destijds was er nog niemand die überhaupt Bitcoin gebruikte als betaalmiddel, waardoor de koers nog niet duidelijk was. Zo kocht Laszlo op 22 mei 2010 de eerste pizza’s gekocht met BTC. Maar tegenwoordig kun je zelfs een huis kopen met Bitcoin.

Eerste Bitcoin transactie voor pizza
Eerste Bitcoin transactie voor pizza

Bitcoin kopen

Tegenwoordig is het kopen van Bitcoin heel makkelijk. Alleen al in Nederland tellen we meerdere brokers en exchanges. Heb je na het lezen van dit artikel de smaak te pakken gekregen en wil je graan met Bitcoin aan de slag?

Dan is de beste manier om dit te doen door Bitcoin te kopen. Hiermee ga je de koers volgen en raak je betrokken. Door vervolgens het nieuws te gaan bijhouden en Down the Rabbithole te gaan kom je vast tot interessante inzichten.

Persoonlijk denk ik dat wel over een jaar of dertig gefascineerd terugkijken op deze tijd zoals we dat nu ook doen op de begindagen van het internet. Niets is zeker, maar zelf ben ik heel benieuwd hoe we tegen die tijd over Bitcoin denken.

De beste manier om Bitcoin te kopen is door gebruik te maken van Bitvavo. Via deze link ontvang je zelfs een welkomstbonus na je aanmelding. Je hoeft de eerste € 1000 aan handelskosten niet te betalen. Begin vandaag nog en koop binnen enkele minuten je eerste Bitcoin!

Money Mastery & beste exchanges

Wegwijs worden in de wereld van cryptocurrency is best lastig. Hieronder vind je een aantal geschikte bronnen en platformen die je in ieder geval niet mag missen.

  • 👉 Money Mastery. Gratis crypto cursus om van A - Z alles te leren over cryptocurrency. Ontvang bovendien signalen voor de beste trades om veel winst te maken zonder zelf onderzoek te moeten doen.
  • 👉 Crypto parelsEen duidelijk overzicht met cryptocurrency die wellicht wel x 100 kunnen gaan, gevonden door experts met veel ervaring.
  • 👉 eToro social trading. Handel mee met de pro's zonder zelf onderzoek te doen. Altijd de beste trades van de beste traders!
  • 👉 Bitvavo exchange. Maak misschien wel de beste financiële beslissing van je leven en koop voor het eerst cryptocurrency via Bitvavo.
  • 👉 Bitcoin voor bedrijven. Vind de tools die jou kunnen helpen met je bedrijfsvoering en cryptocurrency.

.
46 CommentsClose Comments

46 Comments

Comments are closed.

Welkomstbonus & passief inkomen met staking 🚀 Handel de eerste € 1000 helemaal gratis

Nog geen account op Bitvavo? Maak die dan nu gratis aan en mis de boot niet bij de volgende stijging in de markt. Verdien bovendien een passief inkomen door je gekochte crypto automatisch te staken. Wat is er mooier dan een passief inkomen uit je crypto portfolio?