Op 21 april 2020 is de wet aangenomen die ervoor zorgt dat cryptodienstverleners vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. Het doel was om de wet op 18 mei in te laten gaan en de dienstverleners moesten zich dan ook voor die datum registreren.

De nieuwe registratieplicht komt voort uit de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Niet alleen moeten bedrijven die iets doen met cryptocurrency zoals exchange of wallet providers zich bij DNB registreren. Ze moeten ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet 1977.

Aan deze nieuwe regels zijn hoge kosten verbonden voor crypto bedrijven. Niet alleen moet er betaald worden bij de registratie, maar ook de handhavingskosten kunnen hoog op lopen. De gegevens van de gebruikers (KYC) moeten namelijk actief verzamelt en gecontroleerd worden om valse transacties tegen te gaan. 

Met name de kleinere crypto bedrijven kunnen deze kosten niet aan en hebben noodgedwongen de handdoek in de ring moeten gooien. Dit komt de innovatie in Nederland niet ten goede op dit gebied.

Voortgang registratieproces

Gister (24 juli) liet DNB weten dat voor 21 mei 2020 48 bedrijven zich geregistreerd hebben in Nederland. Het doel is om alle registraties binnen 6 maanden afgerond te hebben.

De DNB gaat contact opnemen met de deelnemende bedrijven om vragen te stellen over de bedrijfsvoering. Ook zal het bestuur uitgenodigd worden voor een collectief interview als onderdeel van de geschiktheid en betrouwbaarheid toetsing. 

Mogelijk wordt na deze stap nog een individueel gesprek gehouden met de bestuurders van de crypto bedrijven en als alles goed is kan de bedrijfsvoering door gaan.