Het internet is een dom netwerk. Het is gemaakt om gegevens te versturen van punt A naar punt B en het maakt het internet niet uit wat er verstuurd wordt of naar wie. Op dit internet netwerk kunnen applicaties ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld websites en Bitcoin. En deze applicaties kunnen door iedereen op het internet gebruikt worden. Het maakt het internet niet uit wie informatie stuurt of opvraagt en zal ook nooit gegevens van iemand voortrekken op die van een ander. Het internet zorgt voor een gelijkwaardige toegang tot informatie zonder dat je hiervoor toestemming aan iemand moet vragen.

Omdat het internet voor iedereen toegankelijk is, kan iedereen applicaties ontwikkelen zonder hiervoor iemand toestemming te vragen. Je hoeft niet naar de klantenservice van het internet te bellen om te vragen of je een website mag maken. Je bent volledig vrij om dit op eigen initiatief te doen. En dit geldt met alle applicaties op het internet, zowel al bedacht als ideeën die pas in de toekomst bedacht zullen worden. Je kunt er mee starten zonder hiervoor toestemming aan iemand te vragen, omdat het internet namelijk van niemand is.

Bitcoin is een peer-to-peer netwerk dat met behulp van de blockchain technologie transacties mogelijk maakt van de ene persoon tussen de andere zonder tussenkomst van derde partijen zoals banken. Het maakt volledig decentrale transacties mogelijk en doet dit allemaal tegen lage kosten en meer privacy voor de gebruikers. Bitcoin wordt ook wel het internet van het geld genoemd. Iedereen kan deelnemen aan het netwerk zonder dat iemand hier ook maar iets aan kan doen.

Bitcoin, het internet van het geld

Een van die applicaties die ontwikkeld is op het internet netwerk is de Bitcoin. Dit is in feite niets anders dan het internet van het geld. Het is een netwerk waar mensen applicaties op kunnen ontwikkelen en kunnen gebruiken om geld te sturen zonder dat ze hiervoor iemand om zijn toestemming moeten vragen. Er is geen CEO van Bitcoin en daardoor kun je op het netwerk ontwikkelen wat je wilt zonder dat iemand je kan stoppen.

Wat is geld?

Geld is een van de eerste technologieën die er bestaat. En omdat dit al duizenden jaren bestaat is het helemaal één geworden met de maatschappij waarin we leven. Hierdoor groeit iedereen op met een bepaald beeld van geld, het beeld dat dit het enige systeem is dat werkt. Het is zo gewoon om met dit systeem te werken dat maar weinig mensen doorhebben hoe het precies werkt.

Geld is in feite niets anders dan een gemeenschappelijke veronderstelling dat iets iets waard is. Wij kunnen in Nederland met euro’s betalen omdat wij allemaal afgesproken hebben dat dit een bepaalde waarde heeft. Als je een brood wilt kopen dan wissel je een x aantal euro’s om voor een brood. In Amerika hebben ze de dollar en daar hebben ze gezamenlijk afgesproken dat de dollar waarde heeft. In Amerika wissel je dus je dollars om voor brood. Maar in feite is deze hele transactie gebouwd op iets dat we met z’n allen afgesproken hebben, namelijk de waarde die we toekennen aan een bepaalde valuta.

money trading

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is cash op het internet. Het is niet zoals een bankrekening of Paypal waar iemand anders je geld voor je beheert. Wanneer je zelf Bitcoin hebt, staat dit op je computer of mobiele telefoon en is dit volledig in je eigen beheer. Net zoals je een briefje van 10 euro in je portemonnee hebt. Je hoeft niemand te vragen of je dit briefje weg mag geven (bankoverboeking) en je kunt het geven aan wie je maar wilt. En omdat Bitcoin digitaal geld is kun je het ook daadwerkelijk aan iedereen geven, ongeacht waar deze persoon zich op de wereld bevindt.

Wanneer jij je BTC naar iemand stuurt doe je dit vanaf je computer of telefoon. En je BTC wordt direct van jou naar de ander gestuurd over het Bitcoin netwerk. Dit kun je vergelijken met het overhandigen van een briefje van 10. Je ‘verstuurd’ dit direct van jouw portemonnee naar die van de ontvanger.

Bitcoin op te delen in 1,00000000 met 8 nullen. Dit betekent dat je er fracties van kunt gebruiken voor transacties. Met de in totaal 21 miljoen Bitcoin die er ooit vrijgegeven zullen worden zorgt dit voor genoeg Bitcoin voor iedereen om mee te handelen. Bezit je een hele Bitcoin? Dan behoor je volgens het internet tot de 21 miljoen club. Er kunnen namelijk maar 21 miljoen mensen één Bitcoin bezitten. Als we kijken naar de hoeveelheid mensen op deze wereld (7,5 miljard) en dit delen door het maximale aantal Bitcoin, betekent dit dat er maximaal 0,0028 BTC voor iedereen beschikbaar is. Lees hier meer over de Bitcoin koers verwachting.

Wat is Blockchain?

Al de transacties worden opgeslagen in een gezamenlijk kasboek, de blockchain. Iedereen kan dit kasboek inzien en daarom ook alle transacties bekijken. Als ik jou één Bitcoin stuur wordt deze toegevoegd aan het netwerk. Nu weet iedereen in dat netwerk dat jij één Bitcoin van mij ontvangen hebt en daarom ben jij hier nu ook daadwerkelijk eigenaar van.

Door de blockchain is het mogelijk om waarde in de vorm van Bitcoin over te dragen van de ene persoon naar de andere persoon, zonder dat hier een derde persoon tussen zit zoals een bank. Peer to peer geld, direct van de ene persoon naar de andere persoon.

Volgens Andreas Antonopoulos, de auteur van meerdere boeken over Bitcoin, zijn er drie kenmerken van geld, namelijk: schaarste, het is moeilijk te maken en je kunt het niet/moeilijk na maken. Wanneer iets deze drie kenmerken bezit spreek je over geld en heeft het waarde. Dit is als volgt toe te passen op de Bitcoin:

Schaarste

Er wordt verondersteld dat goud waardevol is omdat het schaars is. Dit is de reden dat veel mensen hierin investeren of gebruiken om te sparen. Bitcoin gebruikt als het ware hetzelfde concept, namelijk schaarste. Alleen wordt de schaarste bij dit project gecreëerd door een algoritme. Bij het cash geld dat we tegenwoordig gebruiken kan zomaar geld bijgedrukt worden. Dit vermindert de waarde van het geld dat al in de omloop is. In feite is ons geld niet meer ‘schaars’ sinds de goudstandaard in 1971 stopgezet werd. Dat was het moment dat het circulerende geld niet meer gebonden was aan een hoeveelheid goud in een kluis, waardoor zomaar geld bijgedrukt kon worden.

Bij geld is het niet mogelijk om zoals met de dollar of euro zomaar geld bij te drukken. Gemiddeld iedere 10 minuten worden er een x aantal Bitcoin vrijgegeven op het netwerk aan mensen die minen, zoals te zien op onderstaande afbeelding. En om de vier jaar wordt de hoeveelheid Bitcoin die je kunt verdienen gehalveerd.

Op dit moment ontvangt een miner voor het vinden van een block 12.5 Bitcoin. Hierdoor wordt er schaarste gecreëerd en kan er nooit extra Bitcoin gemaakt worden. Dit proces van delven of bitcoin maken gaat door totdat alle 21 miljoen BTC verkregen zijn. Deze manier van controle, het minen, noemen we Proof of Work. De miners zullen een gedeelte van hun Bitcoins inwisselen om de hoge stroomkosten en apparatuur te bekostigen.

Bitcoin halving

Bitcoin transacties toevoegen aan de Blockchain

Om transacties goed te keuren en de veiligheid van het netwerk te waarborgen zijn er meerdere belangrijke zaken. Wanneer je een Bitcoin transactie doet wordt deze niet direct toegevoegd aan het netwerk. Er is bedacht dat alle transacties gebundeld worden in een block. En ongeveer iedere 10 minuten zal dit block gecontroleerd en toegevoegd worden aan de blockchain.

Een block (bundel) met transacties wordt gecontroleerd door de Nodes op het netwerk, waarover later meer. En zodra de controle gedaan is en alle transacties blijken te kloppen wordt het block door de miners toegevoegd aan het kasboek, de blockchain. Bij dit proces gaat speciale mining apparatuur opzoek naar de oplossing van een moeilijk wiskundig probleem. Dit doet het door telkens te gokken naar het antwoord. Zodra de oplossing gevonden is ontvangt de miner zijn beloning en wordt het block toegevoegd aan het netwerk en de transacties uitgevoerd.

Toename van de moeilijkheidsgraad

In het begin van Bitcoin was de blockchain nog klein, waardoor er weinig rekenkracht nodig was om de blocks goed te keuren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de eerste deelnemers aan het netwerk soms wel honderden Bitcoin per dag konden verdienen. Dit was overigens in die tijd nog nagenoeg niets waard.

Maar tegenwoordig maak je eigenlijk alleen nog een kans om het block en daarmee de reward te vinden als je in het bezit bent van veel mining apparatuur. Bij ieder block gaat de moeilijkheidsgraad van het wiskundige probleem namelijk omhoog, waardoor er steeds meer rekenkracht nodig is om de oplossing te vinden.

De reden dat mensen Bitcoin minen is om het netwerk te beveiligen en Bitcoin te verdienen. Zoals gezegd krijgt degene die de block vindt een block reward van, op dit moment, 12,5 Bitcoin. Daarnaast worden er aan iedere transactie fees toegevoegd. Hoe meer fee je toevoegt aan je transactie, hoe eerder deze aan het block toegevoegd zal worden. De miner ontvangt ook de fee van iedere transactie die zich in de block bevind.

Double spend problem

Al sinds de jaren 80 zijn er cryptografen bezig met het ontwikkelen van digitaal geld. En er zijn redelijk wat projecten geweest die potentie hadden, zoals David Chaum’s DigiCash. Maar bij ieder project waren er problemen die niet verholpen konden worden. Een van de belangrijkste problemen was het double spend probleem. Heb jij één Bitcoin en betaal je die aan een ander? Dan moet het niet mogelijk zijn dat je twee transacties tegelijk doet, waardoor je je ene Bitcoin twee keer uitgeeft. Dit was in de jaren 80 al een van de moeilijkste problemen en pas in 2008, met de Bitcoin paper van Satoshi bleek het opgelost.

Het Bitcoin netwerk is zo ontwikkeld dat iedereen die bijdraagt aan het netwerk door te minen gezamenlijk een groot wiskundig probleem oplost. Dit gebeurt met speciale mining apparatuur. Zoals eerder aangegeven wordt er iedere 10 minuten een oplossing gevonden voor dit probleem en degene die de oplossing gevonden heeft krijgt hiervoor de bijbehorende beloning in de vorm van Bitcoin. Het gevonden block wordt met alle bijbehorende transacties op de blockchain geplaatst en vanaf dat moment zijn de transacties niet meer te wijzigen.

Bitcoin Nodes

Maar voordat de miners het block aan de blockchain toe kunnen voegen, wordt eerst gecontroleerd of de transactie geldig is. Dit wordt gedaan door Nodes. Een Node is een computer die deelneemt aan een netwerk, in dit geval het Bitcoin netwerk. Iedere node beschikt over een kopie van de volledige blockchain en alle voorgaande transacties. Zodra je een transactie doet wordt deze gecontroleerd door de Nodes.

De Nodes moeten eerst overeenstemming bereiken dat de transactie geldig is. Dit doen ze door allemaal afzonderlijk de gehele blockchain te controleren. Blijkt dat het een valse transactie is? Dan wordt de transactie door de Nodes afgekeurd en niet meegenomen in het block voor de miners. Doordat er veel Nodes op het netwerk aanwezig zijn, kan er niet mee gesjoemeld worden.

Ook al krijg je het voor elkaar één Node te manipuleren, de andere Nodes zullen direct herkennen dat de transactie niet klopt en zullen deze daarom afkeuren. Er moet namelijk altijd consensus zijn tussen de Nodes. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om één Bitcoin vaker uit te geven.

Mastering Bitcoin

Voor de meer technische mensen onder ons is er een goed boek geschreven door Andreas Antonopoulos, namelijk Mastering Bitcoin. Hier worden alle computer technieken die gebruikt worden binnen het Bitcoin netwerk en de blockchain uitgelegd. Hoewel het boek prima te lezen is voor de niet-programmeurs, is het geschikter voor mensen die wel wat programmeer kennis hebben. Je kunt het boek hier bestellen.

Wie is Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de publieke naam van de bedenker van Bitcoin. Dit is alleen niet de echte naam van de bedenker, want deze is nog steeds onbekend. Het is zelfs niet eens bekent of de bedenker van Bitcoin één persoon is, meerdere personen, een overheidsinstelling of zelfs een bedrijf. Niemand weet wie er achter het project zit en dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel veranderen.

Satoshi heeft zelf aangegeven een man te zijn die werkzaam is vanuit Japan. Satoshi claimt ook geboren te zijn op 5 April 1975 en heeft volgens zichzelf de Japanse nationaliteit. Het is alleen niet duidelijk of dit daadwerkelijk zo is.

Uit analyses van zijn programmeer activiteit en post-geschiedenis blijkt echter dat hij niet werkt volgens normale Japanse tijden of er een bijzonder vreemd schema op na houdt. Hierom denkt men soms dat Satoshi afkomstig is uit Engeland, ook vanwege zijn schrijfstijl en gebruik van Britse woorden en uitdrukkingen.

Satoshi’s gedachte achter Bitcoin

In de Satoshi whitepaper geeft Satoshi heel duidelijk aan wat zijn gedachte achter Bitcoin is. Satoshi Nakamoto geeft aan dat alle transacties van tegenwoordig gaan via een derde partij. Wanneer jij geld naar iemand anders wilt sturen gaat dit altijd via bijv. een bank of andere tussenpersoon. Hierdoor kan deze tussenpersoon invloed uitoefenen op deze transactie. De transactie kan bijvoorbeeld teruggedraaid worden of het geld kan bevroren worden.

Dit is voor bijvoorbeeld winkeliers op het internet een groot probleem. Mensen proberen te frauderen door foutieve transacties te doen en het geld later weer terug te laten vorderen. Er was tot de Bitcoin nog geen model dat ervoor zorgde dat het vertrouwen bij een transactie gewaarborgd is zonder een tussenpartij.

Transacties gebaseerd op vertrouwen

Met Bitcoin is het mogelijk om transacties tussen twee individuen te doen, zonder dat hiervoor een vertrouwde tussenpersoon nodig is. Het vertrouwensmodel is nu gebaseerd op cryptografie.

Dit heeft als resultaat dat de tussenpersoon volledig overbodig is in theorie. Banken hebben nu enorm veel kosten aan het verzamelen van persoonsgegevens, het terugdraaien van transacties en het up to date houden van de dienstverlening. Deze kosten worden terugverdient door fee’s te rekenen over bijvoorbeeld internationale transacties of kosten voor het pinnen.

Met Bitcoin kan deze gehele tussenpersoon overbodig worden. Bitcoin is namelijk een netwerk waarop iedereen vertrouwt transacties kan doen direct naar elkaar, zonder elkaar te kennen. Iedereen is als het ware zijn eigen bank.

Winkeliers kunnen Bitcoin aannemen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun geld wordt ingenomen of bevroren. Maar in ontwikkelingslanden kunnen arbeiders geld in de vorm van Bitcoin over de grens naar huis sturen, zonder dat ze hiervoor hoge fee’s met bitcoin betalen voor een transactie over de grens. Hierdoor blijft er meer geld over voor het gezin in het thuisland, waardoor ze meer geld hebben om te overleven.

De gemiddelde fee voor zulke internationale transacties ligt wereldwijd rond de 7% en de totale omvang was ruim 600 miljard in 2017. Reken maar uit hoeveel geld er dan niet aankomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Bitcoin kan ook voor deze mensen een uitkomst bieden.

Waar is Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto is tot ongeveer december 2010 betrokken geweest bij Bitcoin en heeft zich daarna niet meer bemoeid met het project. Satoshi heeft zich toen volledig teruggetrokken. Een reden voor zijn vertrek zou kunnen zijn dat hij doorzag dat wanneer zijn identiteit bekent was, iedereen naar hem keek voor sturen van het Bitcoin project.

Hij zou hiermee eigenlijk een soort CEO van Bitcoin worden, waardoor hij niet meer volledig decentraal is. Nu moet bij iedere nieuwe ontwikkeling overlegd worden tussen alle betrokken mensen en overeenstemming bereikt worden over de koers. Hierdoor blijft het een collectief project in plaats van een project dat achter de visie van één persoon aan gaat.

Een andere reden voor het vertrek van Satoshi kan zijn dat hij in het begin veel Bitcoin gemined heeft. Er waren nog geen/weinig deelnemers aan het netwerk, waardoor het niet zo ingewikkeld was om Bitcoin te minen. De moeilijkheidsgraad van het wiskundige probleem bij het minen was nog laag en er was geen concurrentie. Hierdoor heeft Satoshi naar schatting ongeveer 980.000 Bitcoin verkregen.

Hoewel deze hoeveelheid Bitcoin de markt gigantisch kan beïnvloeden en een/meerdere persoon erg rijk kan maken, is er nog nooit één Bitcoin van deze 980.000 uitgegeven.

Is het goed dat Satoshi verdwenen is?

Wat de reden ook is geweest voor het verdwijnen van Satoshi, veel mensen zijn het er over eens dat het een goede keuze was. Los van alle eerder genoemde redenen. Bitcoin is een technologie waarbij het niet mogelijk is om het terug te draaien, net zoals het internet.

Waar het internet ervoor gezorgd heeft dat informatie voor iedereen overal toegankelijk is geworden, heeft Bitcoin hiervoor gezorgd met het geld. Het is al duidelijk dat veel banken niet blij zijn met deze ontwikkelingen. Het zal ze veel kosten, aangezien ze op dit moment nog overal de tussenpersoon zijn en daarom fee’s ontvangen.

Hoe meer Bitcoin gebruikt wordt, hoe meer last deze tussenpersonen ervan gaan krijgen. Je kunt je voorstellen dat de bedenker van dit soort ontwikkelingen niet altijd dankbaar wordt ontvangen.

Een goed boek om de gehele geschiedenis te lezen is Digital Gold van Nathaniel Popper. In dit boek staat het ontstaan beschreven in een chronologische volgorde. Iedereen die betrokken is geweest bij de vroege ontwikkeling en de communicatie die deze mensen hebben gehad met Satoshi Nakamoto. Je kunt hier mijn review lezen over Digital Gold en het boek hier aanschaffen.

Nog niet overtuigd? Dan vind je hier een goede verzameling boeken over de geschiedenis van Bitcoin en over de achterliggende technologie. Het kan nooit kwaad je nog beter in te lezen!

Waarvoor gaan we Bitcoin en blockchain gebruiken?

Bitcoin wordt tegenwoordig al gebruikt als betaalmiddel. Bij steeds meer winkeliers kun je met Bitcoin betalen in Nederland voor je bakje koffie. Daarnaast beginnen er ook mensen te komen die zich (voor een gedeelte) laten uitbetalen in crypto. Maar niet alleen de Bitcoin heeft potentie, ook de blockchain technologie die hierachter schuil gaat heeft vele toekomstige toepassingen.

Zo kan de blockchain gebruikt worden om te stemmen, zoals tegenwoordig steeds vaker getest wordt zoals in Groningen. Stemmen werden realtime bijgehouden op de blockchain en zijn hierdoor niet terug te draaien of te veranderen. Dit maakt het stemmen enorm veilig, scheelt veel tijd bij het tellen en is volledig eerlijk. Ook kan de blockchain technologie gebruikt worden om bijvoorbeeld persoonsgegevens bij te houden. Hierdoor staan al jouw gegevens opgeslagen op de blockchain wat bijv. identiteitsfraude kan voorkomen. Lees hier meer over deze potentiële toepassingen van de blockchain.

Wikileaks Bitcoin

Controle op je geld

Een andere belangrijke reden voor Bitcoin is de censuur van geld tegenwoordig. Veel banken en tussenpersonen als Paypal kunnen geld bevriezen of zelfs terugvorderen van personen of partijen. Je kunt je voorstellen dat het soms een gegronde reden heeft, zoals terrorisme. Maar in principe is het een slechte zaak dat deze partijen dit kunnen doen. Zijn ze het niet eens met wat jij doet? Dan ben je je zuurverdiende centen kwijt.

Zo is Wikileaks in het verleden meerdere mogelijkheden verloren om donaties te ontvangen, zoals Paypal. Van de een op de andere dag werd hun paypal donatie kanaal geblokkeerd en verloren ze een stroom van inkomsten. Dit alles omdat Paypal en/of de overheid het niet eens is met de werkzaamheden die Wikileaks doet. De donaties die ze ontvangen zijn van mensen die het wel eens zijn met Wikileaks en Paypal heeft besloten dat Wikileaks geen recht heeft om dit geld te ontvangen. Dit terwijl het geld niet eens van Paypal zelf is, ze zijn enkel de partij die de transacties faciliteren.

Met Bitcoin is het niet mogelijk om deze stroom van inkomsten te blokkeren. Iedereen kan altijd en zonder toestemming geld naar iemand sturen zonder dat hier wat aan gedaan kan worden. Nadat hun stroom van inkomsten geblokkeerd is, heeft Wikileaks besloten Bitcoin te accepteren als donatie middel en dit heeft ze geen windeieren gelegd. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks heeft namelijk gezegd dat hij een 50.000% rendement heeft behaalt op Bitcoin sinds ze het aannamen als donatie.

Inflatie

Een groot probleem in sommige landen tegenwoordig is inflatie. Dit is wanneer je minder spullen kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Je geld is dus minder waard geworden. In landen als Venezuala (1,698,488%), Zuid-Sudan (117,7%) en Argentinie (47,6%) met enorm hoge inflatie percentages zorgt dit voor veel problemen. Om een voorbeeld uit Venezuela te noemen: de prijs van een kop koffie verdubbeld binnen een tijdsbestek van twee loonstrookjes. Vaak zijn corruptie en het bijdrukken van geld hier oorzaken van.

Bitcoin voldoet aan de drie voorwaarden voor geld. Het is schaars, er zullen er maximaal 21 miljoen zijn. Het is moeilijk/niet na te maken door de controle van de Nodes en het is moeilijk te produceren doordat er een intensief mining proces aan vooraf gaat. Dit betekent dat niemand kan rommelen met de Bitcoin en ineens duizenden munten kan bijmaken wat de prijs verminderd.

Je ziet nu al steeds vaker dat mensen in economisch instabiele landen naar de Bitcoin grijpen om een gedeelte van hun geld veilig te stellen. Hoewel de waarde erg schommelt/volatiel is, is het nog niets vergeleken met bijvoorbeeld de valuta in Venezuela. De waarde Bitcoin kan voor de mensen daar uitkomst bieden ten opzichte van hun normale valuta.

Bitcoin wallets

Bitcoin is digitaal cash en wordt daarom bewaart in een (online) wallet (portemonnee). Er zijn vele verschillende wallets en daarover volgt later meer. Maar in feite is een wallet niets anders dan een plaats waar inzichtelijk is hoeveel BTC op jouw naam staat geregistreerd op de blockchain. Binnen een wallet kun je een Bitcoin adres genereren. Dit is een reeks getallen en letters en vanaf dat het gegenereerd is, behoort dit adres bij jouw wallet.

Vanuit je wallet kun je zoveel Bitcoin adressen aanmaken als je wilt en hier kunnen mensen BTC naar overmaken. Een wallet adres is een soort van rekeningnummer. Zo kun je voor een betaling van persoon A een Bitcoin adres aanmaken en voor persoon B weer een andere. De twee betalingen worden in je wallet keurig opgeteld tot een totaal, maar zijn los van elkaar te zien op de blockchain.

Omdat de blockchain en alle transacties voor iedereen inzichtelijk is, is het eenvoudig om te achterhalen hoeveel saldo er op een specifiek Bitcoin adres staat. Maak ik jou één BTC over naar een bepaald adres? Dan kan ik ook een aantal jaar later nog opzoeken hoeveel geld er nu op jouw Bitcoin adres staat.

Het kan daarom handig zijn om meerdere adresssen aan te maken voor meerdere betaling. Zo is moeilijker te achterhalen hoeveel Bitcoin je in totaal bezit. Een adres ziet er als volgt uit: 18BQTPoMbtzSEUCuoepkdtiiZfo9QyhtMj

Blockchain explorer

Iedereen kan op een block explorer site dit adres intypen en bekijken hoeveel saldo er op dit adres geregistreerd staat. Dit kun je bijvoorbeeld doen op de Bitcoin.com blockchain explorer. Zodra je hier het bovenstaande adres intypt kun je het saldo bekijken. Dit is een willekeurig gegenereerd adres en hiervan kun je zoveel maken als je wilt. Zodra iemand hier wat BTC naar overmaakt kun je een nieuwe Bitcoin adres aanmaken voor nieuwe betalingen. Niet alle transacties zijn dan inzichtelijk op hetzelfde adres, waardoor het totaal van het saldo niet duidelijk is.

Misschien heb ik wel 1000 verschillende adresssen voor 1000 verschillende transacties. Iedere transactie is dan in te zien, maar het is moeilijk te achterhalen hoeveel adressen er in totaal bij mijn wallet horen. Ga maar eens naar de Bitcoin block explorer die ik hierboven genoemd hebt en vul dit Bitcoin adres in: 1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v

Dit is namelijk het donatie adres van Wikileaks. Je kunt zien hoeveel donaties ze ontvangen en hoeveel ze in totaal ontvangen hebben. Het is volledig inzichtelijk voor iedereen.

Bitcoin wallet

Welke Bitcoin wallets zijn er?

Er zijn tal van wallets die je kunt gebruiken. Maar de ene wallet is een stuk veiliger dan de andere. Zo zijn er bijvoorbeeld online Bitcoin wallets voor je computer of telefoon. Maar er zijn ook Bitcoin wallets die volledig afgesloten zijn van het internet, zoals hardware wallets of papieren wallets. In dit artikel vind je meer informatie over Bitcoin wallets.

Online wallets zijn bijvoorbeeld de wallets die je hebt bij een Bitcoin exchange. Deze wallets staan altijd in verbinding met het internet en zijn hierdoor kwetsbaar. Aangezien het digitaal geld is, hoeft iemand maar je inloggegevens te achterhalen en kunnen ze er vandoor gaan met je Bitcoin en andere cryptocurrency. Voor kleine hoeveelheden is het over het algemeen niet zo’n probleem. Maar bezit je grote hoeveelheden? Dan doe je er goed aan dit offline te bewaren, zoals bijvoorbeeld in een hardware wallet of papieren wallet.

Bitcoin offline bewaren

Bij het aanmaken van een wallet ontvang je altijd een recovery seed voor deze wallet. Dit is in feite de sleutel die jou toegang geeft tot je Bitcoin. Zodra je deze recovery seed hebt, kunnen onder deze sleutel oneindig Bitcoin adressen aangemaakt worden. Met de recovery seed beschik je over al deze gegenereerde adressen. Deze seed bestaat uit willekeurig gegenereerde woorden, 12, 24 of zelfs meer. Degene die toegang heeft tot deze recovery seed beschikt over de cryptocurrency die hieraan verbonden is.

Bij een online wallet zoals bijvoorbeeld een Bitcoin exchange, beschik je vaak niet over deze recovery seed maar beheert de exchange deze. Dit zorgt ervoor dat Bitcoin exchanges dan ook vaak doelwit zijn van hack pogingen, want komt een hacker binnen? Dan kan hij veel recovery seeds buit maken en/of Bitcoin versturen naar zichzelf.

Zodra je je Bitcoin offline opslaat en je recovery seed niet op een computer hebt staan, ben je minder vatbaar voor dit soort hack pogingen. Schrijf daarom je recovery seed nooit op in een kladblok op je computer, maar doe dit bijvoorbeeld op papier. Maar omdat papier ook heel kwetsbaar is heeft een partij uit Nederland hier een oplossing voor gevonden, namelijk de Cryptotag. Een titanium plaat waar je je recovery seed in kunt slaan, zodat het zelfs een brand overleeft.

Bitcoin hardware wallet

De veiligste manier om je Bitcoin en andere cryptocurrency te bewaren is een hardware wallet. Dit is een soort USB-stick waarop jij je Bitcoin offline kunt bewaren, zoals bijvoorbeeld de Ledger. Je kunt wallets aanmaken die ondersteunt worden door de Ledger en de recovery seeds van al deze wallets worden hierop opgeslagen. Wil je je wallet op de computer openen? Dan moet je eerst je Ledger met een kabel verbinden aan je computer om toegang te krijgen tot de recovery seed van de wallet. Zonder het apparaat kun je niets met je wallet, waardoor mensen die kwaad willen geen toegang kunnen krijgen tot je Bitcoin.

Zoals ik zei hoef je voor een klein Bitcoin bedrag nog geen hardware wallet aan te schaffen. Maar gaat het om serieuze bedragen of wil je Bitcon sparen voor de lange termijn? Dan doe je er goed aan je recovery seeds veilig en offline te bewaren. De veiligste manier is hiervoor een hardware wallet zoals bijvoorbeeld de Ledger Nano S. Er is inmiddels ook een nieuwe variant uitgebracht waar veel meer opslagmogelijkheden op zitten, de Ledger Nano X.

hardware wallet Ledger nano s

Bitcoin koers

De Bitcoin koers is de afgelopen jaren veel onderwerp van gesprek geweest. De ene persoon is niet overtuigd van het nut en verwacht dat de prijs naar 0 zal gaan. De andere is er heilig van overtuigd dat BTC de enige valuta op de wereld zal worden en daarom flink zal toenemen in prijs. Wat het daadwerkelijk gaat worden weet niemand, maar het is wel duidelijk dat de prijs erg volatiel is. Hieronder vind je de actuele Bitcoin koers, oftewel de BTC koers.

Niemand kan met een zekerheid zeggen wat de prijs gaat doen. Het enige wat je voor jezelf zou moeten inschatten is of je verwacht dat het project een toekomst heeft. Denk je van niet? Dan is het heel simpel, niet investeren. Zou het wel eens wat kunnen worden? Dan kan het misschien handig zijn om een kleine investering te doen. Zo zorg je er niet alleen voor dat je wat hebt voor in de toekomst, maar blijf je ook verbonden met de Bitcoin wereld.

Bitcoin nieuws

Bitcoin komt veel in het nieuws. Dit is logisch, want er zijn veel ontwikkelingen op dat gebied. Als de koers Bitcoin stijgt komt het in het nieuws, maar pas zodra de koers Bitcoin hard daalt zal er echt veel verslag gedaan worden over de Bitcoin wereld. Alle ‘experts’ komen dan weer boven tafel en geven hun visie op het project. Het is daarom nooit verstandig af te gaan op Bitcoin nieuws uit de normale media.

Wil je meer BTC nieuws verzamelen dat betrouwbaar is? Zoek dan op online forums zoals Reddit en Bitcointalk (het forum opgericht door Satoshi), op Youtube en luister naar experts uit de computer wereld zoals Andreas Antonopoulos. Bitcoin nieuws zal altijd verdeelt zijn, maar het is aan jou om te bepalen wat je geloofwaardig vindt en wat niet.

Vergeet niet. BTC is inmiddels redelijk wat geld waard. Het kan daarom interessant zijn voor mensen die kwaad in de zin hebben om dit Bitcoin nieuws mooier te maken dan het daadwerkelijk is of andersom. Dit alles om jou iets te laten doen (Bitcoin kopen/verkopen) om er zelf beter van te worden. Neem daarom al het Bitcoin nieuws uit de media met een korrel zout, en bepaal welke bronnen jij geloofwaardig vindt.

Een aantal goede filmpjes om meer te weten te komen over Bitcoin en gerelateerd nieuws zijn:

https://www.youtube.com/watch?v=EnhGlgCm4MU

https://www.youtube.com/watch?v=5wwbzwUXfgc&t=2747s

https://www.youtube.com/watch?v=1sOxtBiBpE4

Eerste Bitcoin transactie

Bitcoin kopen is tegenwoordig niet zo ingewikkeld meer. Er zijn tal van exchanges waar je nu Bitcoin kopen kunt en nog veel meer andere cryptocurrencies. Maar in het begin van het project was het nog niet zo makkelijk, er waren namelijk nog geen exchanges en brokers. In dit artikel vind je mijn top 5 crypto exchanges.

De eerste transactie die gedaan is met BTC was die van een pizza. Een vroege gebruiker, Laszlo Hanyecz, wou namelijk pizza’s kopen. Er was alleen geen enkele pizza bakker die BTC aannam in de beginjaren omdat de Bitcoin waarde in euro of dollar nog niet bekent was.

Daarom plaatste hij een bericht op een forum met de vraag of iemand voor hem twee pizza’s wou bestellen in ruil voor 10.000 Bitcoin. Met de kennis en prijs van nu zouden die 10.000 BTC ruim 30 miljoen waard zijn geweest. Maar toen was er nog niemand die überhaupt Bitcoin gebruikte als betaalmiddel, waardoor de koers nog niet duidelijk was. Zo kocht Laszlo op 22 mei 2010 de eerste pizza’s gekocht met BTC. Maar tegenwoordig kun je zelfs een huis kopen met Bitcoin.

Eerste Bitcoin transactie voor pizza
Eerste Bitcoin transactie voor pizza

Bitcoin kopen

Tegenwoordig gaat het Bitcoin kopen een stuk eenvoudiger. Niet alleen het Bitcoin kopen, maar ook het kopen van producten met Bitcoin is eenvoudiger. Er zijn duizenden winkels die je nu laten betalen met BTC en andere Cryptocurrencies. Een van die winkels is blockchainstuff, een webwinkel voor bitcoin merchandise. Daarnaast zijn er nog veel meer andere winkels waar je bijvoorbeeld deze bitcoin munt kopen kunt.

Hoe betalen met Bitcoin? Gewoon afrekenen aan de kassa en in plaats van het gebruik van iDeal maak je Bitcoin over naar het adres van de winkel. Vaak door middel van het scannen van een QR code.

Wil jij nu ook Bitcoin kopen? Dan hoef je hier niet meer zoveel moeite voor te doen, er is veel verandert sinds de begindagen. Er zijn nu tal van exchanges waarop je Bitcoin kopen kunt en kunt handelen in Bitcoin. Zo is deze Bitcoin exchange geschikt voor beginners en gevorderden. Je maakt gemakkelijk een account aan en ontvangt direct een wallet voor alles beschikbare coins, waaronder BTC. Je hoeft hier zelf geen moeite voor te doen.

Vervolgens kun je je bankrekening koppelen met je beste Bitcoin exchange account en via iDeal euro’s storten. Zo kun je gemakkelijk Bitcoin kopen met iDeal. Deze kun je vervolgens verplaatsen naar je hardware wallet of laten staan om ermee te handelen. Nogmaals, wil je Bitcoin gebruiken om te sparen? Dan doe je er goed aan een hardware wallet te overwegen, zodat je niet vatbaar bent voor hacks.

Met contant bitcoin kopen? Zelfs dat is mogelijk door middel van een bitcoin pinautomaat. Op steeds meer plekken in Nederland zijn deze btc pinautomaten te vinden. Hetzelfde geldt als je met een creditcard bitcoin wilt kopen. Op exchanges als Litebit kan dit gemakkelijk.

Nog niet overtuigd? Dan vind je hier een goede verzameling boeken over de geschiedenis van Bitcoin en over de achterliggende technologie. Het kan nooit kwaad je nog beter in te lezen!

Bitcoins verkopen

Bitcoins verkopen voor euro is tegenwoordig ook heel eenvoudig. Net zoals het kopen van Bitcoin op exchanges zoals deze werkt het verkopen bijna hetzelfde. Je verkoopt je bitcoins voor euro’s en laat dit automatisch weer op je bankrekening storten. Vaak staat het geld er binnen binnen 1 a 2 dagen op.

Toekomst Bitcoin

Bitcoin is een enorm interessante ontwikkeling op het internet. Niemand is er nog over uit wat de toekomst zal zijn. Worst-case scenario is dat het project langzaam verdwijnt en de Bitcoin waarde koers naar 0 zal dalen. Maar als ook maar een klein gedeelte van alle voorspellingen over BTC uitkomen heeft het een grote toekomst en zal het ons meer beïnvloeden dan we nu voor mogelijk kunnen houden. Dit is dan ook de reden dat mensen BTC vergelijken met het internet. 15 jaar geleden had nog niemand durfen dromen hoeveel het internet tegenwoordig voor ons betekent. Het enige wat we kunnen doen is afwachten.

MoneyTalks community & beste exchanges

Alles te weten komen over de werking van crypto en belangrijker nog, het geld verdienen met cryptocurrency? Met deze MoneyTalks community van Madelon Vos heb je het binnen de kortste keren onder de knie. Kom in contact met andere traders, stel al je vragen en krijg dagelijkse technische analyse.

Wil jij nu ook bitcoin kopen en over tien jaar terug kijken op een van de beste financiële beslissingen van je leven? Dan kun je de gok wagen en bitcoin kopen. Een goede exchange hiervoor is Bitvavo. Gemakkelijk betalen met iDEAL, voldoet aan alle regelgeving en is de goedkoopste exchange van Nederland. Wees je bewust van de risico’s, want die zijn er. Investeer alleen geld dat je kunt missen en beleg altijd op eigen risico.

Ben je als ondernemer met Bitcoin en crypto bezig? Dan vind je hier meer informatie over Bitcoin voor bedrijven en de tools die je hiermee kunnen helpen.

Anoniem surfen op het internet? Gebruik een VPN en word nergens meer gevolgd. Pak hier je korting!

.
Welkomstbonus & passief inkomen met staking 🚀 Handel de eerste € 1000 helemaal gratis

Nog geen account op Bitvavo? Maak die dan nu gratis aan en mis de boot niet bij de volgende stijging in de markt. Verdien bovendien een passief inkomen door je gekochte crypto automatisch te staken. Wat is er mooier dan een passief inkomen uit je crypto portfolio?